Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

sidebar [2014/06/23 12:53]
ms
sidebar [2014/06/23 12:54] (aktuálne)
ms
Riadok 1: Riadok 1:
 ====== About safeID ====== ====== About safeID ======
-[[en:policy|Policy]] +[[en:policy|Policy]]\\ 
- +[[en:tech|Technical Info]]
-[[en:tech|Tech. Summary]]+
sidebar.txt · Posledná úprava: 2014/06/23 12:54 od ms
CC Attribution-Noncommercial 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0