Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Predchádzajúca revízia
Posledná revízia Both sides next revision
join [2019/04/03 12:25]
join [2019/11/28 13:12]
mstanislav@umb.sk
Riadok 1: Riadok 1:
 +==== Ako sa pripojiť ====
 +
 +Organizácia,​ ktorá sa chce stať členom federácie, podá [[ https://​www.safeid.sk/​doc/​safeID-Membership-Agreement-1.0.pdf | písomnú žiadosť ]] o členstvo potvrdenú osobou oprávnenou konať v mene organizácie. Žiadost o členstvo zároveň slúži na registráciu administratívneho kontaktu – zodpovednej osoby, ktorá zastupuje organizáciu pri interakcii s operátorom federácie. Administratívny kontakt je zároveň technickým kontaktom a môže menovať ďalšie technické kontakty – zodpovedné osoby, ktoré zaisťujú implementáciu komponentov a zasielanie metadát.
 +
 +=== Registrácia entít ===
 +
 +Každá požiadavka na pridanie, zmenu alebo zrušenie registrácie entity v kontexte federácie musí prísť buď priamo od príslušného registrovaného zástupcu člena federácie alebo ním musí byť potvrdená. Registrovanými zástupcami člena federácie sú:
 +
 +  * zodpovedné osoby menované orgnizáciou plniť rolu administratívneho kontaktu
 +  * osoby menované administratívnym kontaktom vykonajúce rolu technického kontaktu
 +
 +Komunikácia s prevádzkovateľom federácie prebieha v e-mail forme (na adrese [[safeid@sanet.sk]]). Preferovanou formou je podpísaný email (S/MIME, OpenPGP).
  
  • join.txt
  • Posledná úprava: 2019/11/28 13:13