Zmyslom Slovenskej akademickej federácie identít safeID je sprostredkovať a zjednodušiť používanie zdieľaných služieb jej členmi v rámci celej federácie. Uvedené je možné dosiahnuť rozšírením pôsobnosti digitálnych identít vydávaných jednotlivými členmi federácie na celú federáciu.

safeID je členom interfederácie eduGAIN. eduGAIN prepája federácie identít po celom svete, zjednodušuje prístup k obsahu, službám a zdrojom pre globálnu vedecko-výskumnú a vzdelávaciu komunitu. Vedecko-výskumná a vzdelávacia komunita združená v rámci asociácie GÉANT je zároveň priekopníkom a propagátorom eduGAIN. Po prvotných fázach vývoja a pilotnej prevádzky sa 1. apríla 2011 eduGAIN stal produkčnou službou.

SANET ako prevádzkovateľ federácie koordinuje dianie vo federacii a je vykonávateľom federačnej politiky . Zároveň sa stará o beh federácie, vykonáva registrácie členov, poskytuje podporu, rieši bezpečnostné incidenty.

Členmi federácie sú organizácie, ktoré prešli procesom registrácie. V rámci federácie môžu členské organizácie poskytovať informácie o identite svojich použivateľov alebo môžu poskytovať služby a aplikácie. V závislosti na tom delíme roly, ktoré možu členovia federácie zastávať na:

  • poskytovateľov identít (Identity Provider, IdP) – zodpovedajú za autentifikáciu a správu údajov o identite používateľov,
  • poskytovateľov služieb (Service Provider, SP) – poskytujú používateľom federácie online služby a zdroje.

Členstvo v safeID

Do federácie safeID se môžu zapojiť organizácie, ktoré spĺňajú podmienky členstva v združení SANET. Organizácia, ktorá podmienky členstva v združení SANET nespĺňa, môže vo federácii zastávať výlučne rolu poskytovateľa služieb (Service Provider, SP). Riadiaci orgán federácie posúdi každú žiadosť o členstvo. Viac informacií o pripojení nájdete v sekcii Ako sa pripojiť .

  • start
  • Posledná úprava: 21. 02. 2022 15:45