Verejný kľúč je potrebné stiahnuť do adresára: /opt/shibboleth-idp/credentials

Údaje poskytovateľa metadát (dopĺňajú sa do konfigurácie /opt/shibboleth-idp/conf/metadata-providers.xml):

Zdroje metadát:

 • safeID interfederation (safeID & eduGAIN): participácia v interfederácii eduGAIN aj v lokálnej federácii safeID
 • safeID metadáta: participácia len v rámci lokálnej federácie safeID
 • safeID a eduGAIN metadáta
<!-- safeID interfederation -->
  <!-- safeID & eduGAIN -->
  <MetadataProvider
    id="safeid-interfed"
    xsi:type="FileBackedHTTPMetadataProvider"
    backingFile="%{idp.home}/metadata/safeid-interfed.xml"
    metadataURL="https://metadata.safeid.sk/metadata/safeid-interfed.xml"
    maxRefreshDelay="PT30M">
 
    <MetadataFilter
      xsi:type="SignatureValidation"
      requireSignedRoot="true"
      certificateFile="%{idp.home}/credentials/safeid-metadata-signing.pem" />
 
    <MetadataFilter
      xsi:type="RequiredValidUntil"
      maxValidityInterval="P30D" />
 
    <MetadataFilter
      xsi:type="Algorithm">
 
      <md:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes128-cbc"/>
      <ConditionRef>shibboleth.Conditions.TRUE</ConditionRef>
    </MetadataFilter>
  </MetadataProvider>
 • safeID metadáta
  <!-- safeID metadata -->
  <!-- safeID
  <MetadataProvider
    id="safeid-metadata"
    xsi:type="FileBackedHTTPMetadataProvider"
    backingFile="%{idp.home}/metadata/metadata.safeid.sk.xml"
    metadataURL="https://metadata.safeid.sk/metadata/metadata.safeid.sk.xml"
    maxRefreshDelay="PT30M">
 
    <MetadataFilter
      xsi:type="SignatureValidation"
      requireSignedRoot="true"
      certificateFile="%{idp.home}/credentials/safeid-metadata-signing.pem" />
 
    <MetadataFilter
      xsi:type="RequiredValidUntil"
      maxValidityInterval="P30D" />
 
    <MetadataFilter
      xsi:type="Algorithm">
 
      <md:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes128-cbc"/>
      <ConditionRef>shibboleth.Conditions.TRUE</ConditionRef>
    </MetadataFilter>
  </MetadataProvider>
  -->

Súbor /opt/shibboleth-idp/metadata/idp-metadata.xml, ktorý obsahuje metadáta IdP je potrebné doplniť o ďalšie informácie tak, aby sa zhodovali s pravidlami federácie safeID.sk:

Element <UIInfo> zapisujete do elementu <Extensions>, napríklad za <Scope>:

    <Extensions>
      <shibmd:Scope regexp="false">example.org</shibmd:Scope>
<!--
  Detailne informacie o Vasom IdP v slovenskom a anglickom jazyku vratane loga. Vo vacsine pripadov je to logo organizacie.
-->
      <mdui:UIInfo>
        <mdui:DisplayName xml:lang="en">Example University</mdui:DisplayName>
        <mdui:DisplayName xml:lang="sk">Univerzita Príklad</mdui:DisplayName>
        <mdui:Description xml:lang="en">Identity Provider for Example University users.</mdui:Description>
        <mdui:Description xml:lang="sk">Identity Provider pre používateľov Univerzity Príklad.</mdui:Description>
        <mdui:InformationURL xml:lang="en">http://www.example.org/en/</mdui:InformationURL>
        <mdui:InformationURL xml:lang="sk">http://www.example.org/sk/</mdui:InformationURL>
        <mdui:Logo height="82" width="100">https://idp.example.org/images/example-logo-100.png</mdui:Logo>
        <mdui:Logo height="163" width="200">https://idp.example.org/images/example-logo-200.png</mdui:Logo>
        <mdui:Logo height="326" width="400">https://idp.example.org/images/example-logo-400.png</mdui:Logo>
      </mdui:UIInfo>
    </Extensions>

Ďalej je potrebné doplniť informácie o organizácii v elemente <Organization> (patrí do elementu <EntityDescriptor> za element </AttributeAuthorityDescriptor>):

 <!--
 	Detailne informacie o organizacii v slovenskom a anglickom jazyku.
  -->
  <Organization>
    <OrganizationName xml:lang="en">Example University</OrganizationName>
    <OrganizationName xml:lang="sk">Univerzita Príklad</OrganizationName>
    <OrganizationDisplayName xml:lang="en">Example University</OrganizationDisplayName>
    <OrganizationDisplayName xml:lang="sk">Univerzita Príklad</OrganizationDisplayName>
    <OrganizationURL xml:lang="en">http://www.example.org/en/</OrganizationURL>
    <OrganizationURL xml:lang="sk">http://www.example.org/sk/</OrganizationURL>
  </Organization>

Doplňte kontakt na technickú podporu v elemente <ContactPerson> (znova v elemente <EntityDescriptor> za element <Organization>):

<!-- 
	Kontakt na technicku podporu
-->
  <ContactPerson contactType="technical">
    <GivenName>Example</GivenName>
    <SurName>Helpdesk</SurName>
    <EmailAddress>mailto:helpdesk@example.org</EmailAddress>
  </ContactPerson>
</EntityDescriptor>

Metadáta uložíte zo stránky Vášho IdP (https://idp.example.org/idp/shibboleth) do súboru vo formáte XML vase_metadata.xml.

 • install/idp/metadata
 • Posledná úprava: 05. 11. 2021 08:51