Viac informácií sa zobrazí po kliknutí na názov služby.

Služba Opis
Osobné certifikáty TCS Služba pre vydávanie osovných certifikátov s využitím GÉANT “Trusted Certificates Service” (TCS)
Služby programu Erasmus Program Erasmus, projekt MyAcademicID, služby určené pre podporu digitalizácie Erasmus+
  • attributes/services/services
  • Posledná úprava: 18. 03. 2021 07:16