Zoznam členov federácie

Poskytovatelia identít (IdP)
Ekonomická univerzita v Bratislave
Katolícka univerzita v Ružomerku
Identity provider pre zamestnancov a študentov KU
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Identity provider pre zamestnancov a študentov UNIAG
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Identity provider pre zamestnancov a študentov STU BA
Technická univerzita v Košiciach
Identity provider pre zamestnancov a študentov TU KE
Technická univerzita vo Zvolene
Identity provider pre zamestnancov a študentov TU ZV
Trnavská univerzita
Identity provider pre zamestnancov a študentov TRUNI
Univerzita J. Selyeho
Identity provider pre zamestnancov a študentov UJS
logo-uk-small.jpg Univerzita Komenského v Bratislave
Identity provider pre zamestnancov a študentov UK BA
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre
Identity provider pre zamestnancov a študentov UKF
logo-umb-small.jpg Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Identity provider pre zamestnancov a študentov UMB BB
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Identity provider pre zamestnancov a študentov UPJŠ
Žilinská univerzita
Identity provider pre zamestnancov a študentov UNIZA
  • members
  • Posledná úprava: 04. 09. 2021 00:49