Zoznam členov federácie

Poskytovatelia identít (IdP)
logo-uk-small.jpg Univerzita Komenského v Bratislave
Identity provider pre zamestnancov a študentov UK BA
logo-umb-small.jpg Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Identity provider pre zamestnancov a študentov UMB BB
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Identity provider pre zamestnancov a študentov STU BA
  • members
  • Posledná úprava: 13. 04. 2021 15:09