Zoznam členov federácie

Poskytovatelia identít (IdP)
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Poskytovateľ identít pre Akadémiu Policajného zboru
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Poskytovateľ identít pre Akadémiu ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Identity Provider pre používateľov Akadémie umení.
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Poskytovateľ identít pre Bratislavskú medzinárodnú školu liberálnych štúdií
Centrum vedecko-technických informácií SR
Identity Provider pre zamestnancov CVTI SR
Ekonomická univerzita v Bratislave
Identity Provider pre používateľov Ekonomickej univerzity v Bratislave.
idp.huaja.org_idp_images_logohuaja.jpg Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
Poskytovateľ identít pre Hudobnú a umeleckú akadémiu Jána Albrechta
Katolícka univerzita v Ružomberku
Identity Provider pre používateľov Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Paneurópska vysoká škola
Poskytovateľ identít pre Paneurópsku vysokú školu
Prešovská univerzita v Prešove
Identity Provider pre používateľov Prešovskej univerzity.
Slovenská akadémia vied
Identity Provider pre používateľov Slovenskej akadémie vied.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Identity Provider pre používateľov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Identity Provider pre používateľov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Poskytovateľ identít pre Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Identity Provider pre používateľov Technickej univerzity v Košiciach.
Technická univerzita vo Zvolene
Poskytovateľ identít pre Technickú univerzitu vo Zvolene
idp.tnuni.sk_idp_images_logotnuni.jpg Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Poskytovateľ identít pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka
Trnavská univerzita v Trnave
Identity Provider pre používateľov Trnavskej univerzity.
Univerzita J. Selyeho
Poskytovateľ identít pre Univerzitu J. Selyeho
Univerzita Komenského
Identity Provider pre zamestnancov a študentov Univerzity Komenského
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Identity Provider pre zamestnancov a študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Univerzita Mateja Bela
Identity Provider pre zamestnancov a študentov Univerzity Mateja Bela.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Identity Provider pre Univerzitu Pavola Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Poskytovateľ identít pre Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Poskytovateľ identít pre Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Vysoká škola DTI
Poskytovateľ identít pre Vysokú školu DTI
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Poskytovateľ identít pre Vysokú školu bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
Poskytovateľ identít pre Vysokú škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
idp.vsm.sk_idp_images_logovsm.jpeg Vysoká škola manažmentu
Poskytovateľ identít pre Vysokú školu manažmentu
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Poskytovateľ identít pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Poskytovateľ identít pre Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline
Poskytovatel identity pre UNIZA.
  • members
  • Posledná úprava: 22. 07. 2024 02:00