Zoznam členov federácie

Poskytovatelia identít (IdP)
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ekonomická univerzita v Bratislave
Katolícka univerzita v Ružomerku
Identity provider pre zamestnancov a študentov KU
Prešovská univerzita v Prešove
Slovenská akadémia vied
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Identity provider pre zamestnancov a študentov UNIAG
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Identity provider pre zamestnancov a študentov STU BA
Slovenská zdravotnícka univerzita
Technická univerzita v Košiciach
Identity provider pre zamestnancov a študentov TU KE
Technická univerzita vo Zvolene
Identity provider pre zamestnancov a študentov TU ZV
Trnavská univerzita
Identity provider pre zamestnancov a študentov TRUNI
Univerzita J. Selyeho
Identity provider pre zamestnancov a študentov UJS
logo-uk-small.jpg Univerzita Komenského v Bratislave
Identity provider pre zamestnancov a študentov UK BA
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre
Identity provider pre zamestnancov a študentov UKF
logo-umb-small.jpg Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Identity provider pre zamestnancov a študentov UMB BB
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Identity provider pre zamestnancov a študentov UPJŠ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vysoká škola DTI
Vysoká škola manažmentu
Žilinská univerzita
Identity provider pre zamestnancov a študentov UNIZA
  • members
  • Posledná úprava: 22. 06. 2022 13:21