Atribúty

Na tejto stránke uvádzame zoznam atribútov, ktoré sa používajú vo federácii safeID. Väčšina z nich je uvoľnovaná aj pre SP v interfederácii eduGAIN.

Po kliknutí na názov atribútu sa zobrazia ďalšie informácie, zmyslom ktorých je pomôcť prevádzkovateľom IdP vytvoriť príslušné mapovania na svoje interné systémy.

Každý poskytovateľ identít vo federácii by mal byť schopný tieto atribúty uvoľnovať a garantovať ich správnosť podľa definovaných požiadaviek. Atribúty nebudú uvoľnované ako celok ale pre každého prevádzkovateľa služby (SP) bude uvoľnovaná len ich dohodnutá podmnožina.

Skupina atribútov, ktoré sú určené pre identifikáciu používateľa v rôznych službách.

cn Celé meno s diakritikou bez akademických titulov (poradie: krstné meno, priezvisko).
displayName Preferované celé meno s diakritikou.
givenName Krstné mená s diakritikou.
sn Všetky priezviská s diakritikou.
eduPersonAffiliation Vzťah používateľa k domovskej k organizácii.
eduPersonScopedAffiliation Vzťah k organizácii vrátane jej domény.
eduPersonPrincipalName Jednoznačný, identifikátor osoby v rámci federácie (login). Jeho zmena je možná, nesmie sa recyklovať.
pairwise-id Perzistentný identifikátor náhodne generovaný pre dvojicu používateľ-služba. Väčšinou je generovaný priamo prostredníctvom IdP a uložený do jeho lokálnej databázy.
eduPersonTargetedId Perzistentný identifikátor náhodne generovaný pre dvojicu používateľ-služba. Väčšinou je generovaný priamo prostredníctvom IdP a uložený do jeho lokálnej databázy. Bude nahradený atribútom pairwise-id
subject-id Jednoznačný nemenný a nerecyklovaný identifikátor osoby v rámci federácie (externé id).
eduPersonUniqueId Jednoznačný nemenný a nerecyklovaný identifikátor osoby v rámci federácie (externé id). Bude nahradený atribútom subject-id.
mail Garantovaná mailová adresa.
schacHomeOrganizationType Typ organizácie.
schacHomeOrganization Doména domovskej organizácie.

Tieto atribúty a ich hodnoty sú využívané konkrétnymi službami. Viac informácií o ich využití je v sekcii Konfigurácia IdP pre vybrané služby.

schacPersonalUniqueCode Špecifické identifikátory pre potreby rôznych služieb.
schacPersonalUniqueId Špecifické identifikátory pre potreby rôznych služieb.
eduPersonEntitlement Roly používateľa pri prístupe k špecifickým službám.

Študent, ktorý má aktívne prerušenie štúdia bude mať vyplnené príslušné atribúty nasledovným spôsobom:

eduPersonAffiliation affiliate
eduPersonScopedAffiliation affiliate@domena-organizacie
eduPersonEntitlement urn:mace:safeid.sk:affiliation:student-on-leave
  • attributes
  • Posledná úprava: 10. 06. 2021 14:09