Názov atribútu eduPersonPrincipalName
Opis Jednoznačný, identifikátor osoby v rámci federácie v danom čase. Jeho zmena je možná, nesmie sa recyklovať.
Možné hodnoty
Referencie
Početnosť single
Príklady akeniz@umb.sk
  • attributes/edupersonprincipalname
  • Posledná úprava: 06. 03. 2021 11:39