Organizácia, ktorá sa chce stať členom federácie, podá písomnú žiadosť o členstvo potvrdenú osobou oprávnenou konať v mene organizácie. Žiadost o členstvo zároveň slúži na registráciu administratívneho kontaktu – zodpovednej osoby, ktorá zastupuje organizáciu pri interakcii s prevádzkovateľom federácie. Administratívny kontakt je zároveň technickým kontaktom a môže menovať ďalšie technické kontakty – zodpovedné osoby, ktoré zaisťujú implementáciu komponentov a zasielanie metadát.

Registrácia entít

Každá požiadavka na pridanie, zmenu alebo zrušenie registrácie entity v kontexte federácie musí prísť buď priamo od príslušného registrovaného zástupcu člena federácie alebo ním musí byť potvrdená. Registrovanými zástupcami člena federácie sú:

  • zodpovedné osoby menované orgnizáciou plniť rolu administratívneho kontaktu
  • osoby menované administratívnym kontaktom vykonajúce rolu technického kontaktu

Komunikácia s prevádzkovateľom federácie prebieha v e-mail forme (na adrese safeid@sanet.sk). Preferovanou formou je podpísaný email (S/MIME, OpenPGP).

  • join
  • Posledná úprava: 17. 02. 2021 13:33