Názov atribútu eduPersonScopedAffiliation
Opis Vzťah k organizácii vrátane jej domény.
Možné hodnoty Základ reťazca je rovnaký ako v prípade eduPersonAffiliation a je rozšírený o doménovú časť za zavináčom.
Referencie
Početnosť multi
Príklady faculty@umb.sk
  • attributes/edupersonscopedaffiliation
  • Posledná úprava: 14. 05. 2021 11:54