Názov atribútu eduPersonAffiliation
Opis Vzťah k organizácii.
Prípustné hodnoty affiliate, alum, employee, faculty, library-walk-in, member, staff, student
Referencie
Početnosť multi
Príklady faculty, employee, member

Atribút môže (a vo väčšine prípadov aj bude) obsahovať viac hodnôd.

Hodnota Opis
affiliate Používateľ, ktorý nemá s organizáciou právny vzťah (zmluvu, štúdium).
Príklady: externý spolupracovník bez zmluvy, emeritný profesor, prerušenie štúdia, materská dovolenka
alum Absolvent univerzity.
library-walk-in Neregistrovaný čitateľ nachádzajúci sa fyzicky v knižnici.
member Používateľ, ktorý má s organizáciou pávny vzťah (zmluvu, štúdium).
student Študenti s aktívnym štúdiom.

Zároveň musí obsahovať aj hodnotu member.
employee Všetci zamestnanci bez ohľadu na typ úväzku.

Zároveň musí obsahovať aj hodnotu member.
faculty Pedagogickí a vedecko-výskumní pracovníci.

Príklady: učiteľ, vedecký pracovník
Zároveň musí obsahovať aj hodnoty member a employee.
staff Ostatní zamestnanci.

Príklady: sekretárka, technický úracovník
Zároveň musí obsahovať aj hodnoty member a employee.
  • attributes/edupersonaffiliation
  • Posledná úprava: 16. 07. 2021 11:34