Názov atribútu eduPersonTargetedId
Opis Perzistentný identifikátor náhodne generovaný pre dvojicu používateľ-služba. Väčšinou je generovaný priamo prostredníctvom IdP a uložený do jeho lokálnej databázy.
Možné hodnoty
Referencie
Početnosť single
Príklady https://login.umb.sk/idp/shibboleth!https://www.safeid.sk/shibboleth!OLF2ex+k602gfjxmeK777DUK62U=
  • attributes/edupersontargetedid
  • Posledná úprava: 06. 03. 2021 11:27