Názov atribútu eduPersonUniqueId
Opis Jednoznačný nemenný a nerecyklovaný identifikátor osoby v rámci federácie (externé id). Vzhľadom na citlivosť tohto identifikátora ho odporúčame uvoľňovať len v prípade, že nebude iná možnosť a služba je dôležitá!
Možné hodnoty
Referencie
Početnosť single
Príklady 15df8ef69ab2de541c1b12fed35e1d1a@umb.sk
  • attributes/edupersonuniqueid
  • Posledná úprava: 06. 03. 2021 11:24