Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Posledná revízia Both sides next revision
policy [2019/04/05 09:20]
127.0.0.1 externá úprava
policy [2019/11/28 14:16]
mstanislav@umb.sk
Riadok 19: Riadok 19:
 Ďalej, nasledovné prehlásenie je relevantné v rámci safeID: Ďalej, nasledovné prehlásenie je relevantné v rámci safeID:
  
-  * [[ https://​www.safeid.sk/​doc/​safeID-Metadata-Registration-Practice-Statement-1.0.pdf | Metadata Registration Practice Statement ]]+  * [[ https://​www.safeid.sk/​doc/​safeID-Metadata-Registration-Practice-Statement-1.1.pdf | Metadata Registration Practice Statement ]]
  
 safeID požiadala o členstvo v interfederácii eduGAIN. Každý člen interfederácie má povinnosť spísať a zverejniť prehlásenie o internej praxi platnej pre registráciu federačných metadát (tkz. Metadata Registration Practice Statement). Účelom prehlásenia je poskytnúť iným federáciám možnosť posúdiť nakoľko dôveryhodné sú entity registrované a vystavené prostredníctom dotknutej členskej federácie. safeID požiadala o členstvo v interfederácii eduGAIN. Každý člen interfederácie má povinnosť spísať a zverejniť prehlásenie o internej praxi platnej pre registráciu federačných metadát (tkz. Metadata Registration Practice Statement). Účelom prehlásenia je poskytnúť iným federáciám možnosť posúdiť nakoľko dôveryhodné sú entity registrované a vystavené prostredníctom dotknutej členskej federácie.
  • policy.txt
  • Posledná úprava: 2020/01/30 12:04