Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Posledná revízia Both sides next revision
start [2019/03/28 11:18]
mstanislav@umb.sk
start [2019/03/28 11:26]
127.0.0.1 externá úprava
Riadok 1: Riadok 1:
-==== Slovak Academic Federation of Identities ​safeID ====+==== Slovenská akademická federácia identít ​safeID ====
  
-The Slovak Academic Federation of Identities ​**safeID** ​makes it easier to offer shared services across the whole federation. This is accomplished by extending the scope of an electronic identity, issued by federation member, to be valid across the whole federation.+Zmyslom Slovenskej akademickej federácie identít ​**safeID** ​je sprostredkovať ​zjednodušiť používanie zdieľaných služieb jej členmi v rámci celej federácie. Uvedené je možné dosiahnuť rozšírením pôsobnosti digitálnych identít vydávaných jednotlivými členmi federácie na celú federáciu.
  
-[[http://​www.sanet.sk|SANET]] ​maintains the components necessary for operating the federationserves as registrar for federation participants and offers support to participants regarding operational as well as security issues.+[[http://​www.sanet.sk/|SANET]] ​ako prevádzkovateľ federácie koordinuje dianie vo federacii a je vykonávateľom federačnej [[sk:​policy| politiky ]]. Zároveň se stará o beh federácie, vykonáva registrácie členov, poskytuje podporurieši bezpečnostné incidenty.
  
-Federation members are organizations that have joined the federation ​by following the registration process and have thus agreed to be bound by the federation [[policy| policy ]]Depending on their acting rolefederation members bear responsibility for release of information about their end users and/or for offering services to the end users. These two roles are called:+Členmi federácie sú organizácie,​ ktoré prešli procesom registrácie. V rámci federácie môžu členské organizácie poskytovať informácie o identite svojich použivateľov alebo môžu poskytovať služby a aplikácieV závislosti na tom delíme rolyktoré možu členovia federácie zastávať na:
  
-  * an Identity Provider ​(IdP) – responsible for authenticating the users and managing end users’ identity data+  * **poskytovateľov identít** (Identity ProviderIdP) – zodpovedajú za autentifikáciu a správu údajov o identite používateľov
-  * Service Provider ​(SP) – responsible for operating and offering ​service to the end users.+  * **poskytovateľov služieb** (Service ProviderSP) – poskytujú používateľom federácie online služby ​zdroje.
  
-=== Membership ​===+=== Členstvo v safeID ​===
  
-An organization meeting ​[[http://​www.sanet.sk/​SANET_Stanovy_2007.pdf|SANET ​membership conditions]] may become ​federation memberOther organisations may join the federation acting solely as service providersAll membership applications will be considered by the governing body of the federation. More information about the membership is available in the how to [[join| ​join ]] section.+Do federácie safeID se môžu zapojiť organizácie,​ ktoré spĺňajú podmienky ​[[http://​www.sanet.sk/​SANET_Stanovy_2007.pdf|členstva v združení ​SANET]]. Organizácia,​ ktorá podmienky členstva v združení SANET nespĺňa, môže vo federácii zastávať výlučne rolu poskytovateľslužieb (Service Provider, SP)Riadiaci orgán federácie posúdi každú žiadosť o členstvoViac informacií o pripojení nájdete v sekcii ​[[sk:join| Ako sa pripojiť ​]].
  • start.txt
  • Posledná úprava: 2019/07/23 13:30