Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
start [2019/03/28 11:26]
127.0.0.1 externá úprava
start [2019/07/23 13:30] (aktuálne)
jsilaci@umb.sk oprava linkov
Riadok 3: Riadok 3:
 Zmyslom Slovenskej akademickej federácie identít **safeID** je sprostredkovať a zjednodušiť používanie zdieľaných služieb jej členmi v rámci celej federácie. Uvedené je možné dosiahnuť rozšírením pôsobnosti digitálnych identít vydávaných jednotlivými členmi federácie na celú federáciu. Zmyslom Slovenskej akademickej federácie identít **safeID** je sprostredkovať a zjednodušiť používanie zdieľaných služieb jej členmi v rámci celej federácie. Uvedené je možné dosiahnuť rozšírením pôsobnosti digitálnych identít vydávaných jednotlivými členmi federácie na celú federáciu.
  
-[[http://​www.sanet.sk/​|SANET]] ako prevádzkovateľ federácie koordinuje dianie vo federacii a je vykonávateľom federačnej [[sk:policy| politiky ]]. Zároveň se stará o beh federácie, vykonáva registrácie členov, poskytuje podporu, rieši bezpečnostné incidenty.+[[http://​www.sanet.sk/​|SANET]] ako prevádzkovateľ federácie koordinuje dianie vo federacii a je vykonávateľom federačnej [[policy| politiky ]]. Zároveň se stará o beh federácie, vykonáva registrácie členov, poskytuje podporu, rieši bezpečnostné incidenty.
  
 Členmi federácie sú organizácie,​ ktoré prešli procesom registrácie. V rámci federácie môžu členské organizácie poskytovať informácie o identite svojich použivateľov alebo môžu poskytovať služby a aplikácie. V závislosti na tom delíme roly, ktoré možu členovia federácie zastávať na: Členmi federácie sú organizácie,​ ktoré prešli procesom registrácie. V rámci federácie môžu členské organizácie poskytovať informácie o identite svojich použivateľov alebo môžu poskytovať služby a aplikácie. V závislosti na tom delíme roly, ktoré možu členovia federácie zastávať na:
Riadok 12: Riadok 12:
 === Členstvo v safeID === === Členstvo v safeID ===
  
-Do federácie safeID se môžu zapojiť organizácie,​ ktoré spĺňajú podmienky [[http://​www.sanet.sk/​SANET_Stanovy_2007.pdf|členstva v združení SANET]]. Organizácia,​ ktorá podmienky členstva v združení SANET nespĺňa, môže vo federácii zastávať výlučne rolu poskytovateľa služieb (Service Provider, SP). Riadiaci orgán federácie posúdi každú žiadosť o členstvo. Viac informacií o pripojení nájdete v sekcii [[sk:join| Ako sa pripojiť ]].+Do federácie safeID se môžu zapojiť organizácie,​ ktoré spĺňajú podmienky [[http://​www.sanet.sk/​SANET_Stanovy_2007.pdf|členstva v združení SANET]]. Organizácia,​ ktorá podmienky členstva v združení SANET nespĺňa, môže vo federácii zastávať výlučne rolu poskytovateľa služieb (Service Provider, SP). Riadiaci orgán federácie posúdi každú žiadosť o členstvo. Viac informacií o pripojení nájdete v sekcii [[join| Ako sa pripojiť ]].
  • start.txt
  • Posledná úprava: 2019/07/23 13:30