Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
join [2019/03/28 10:51]
mstanislav@umb.sk
join [2019/04/03 12:25] (aktuálne)
Riadok 1: Riadok 1:
-==== Joining ​====+==== Ako sa pripojiť ​====
  
-In order to become a federation memberan organization {{ :resources:safeid-membership-agreement-1.0.pdf | applies for membership }} in writing by an official representative of the organizationThe membership application also provides means for registering an administrative contact ​– a person (one or more) who represents the organization while interacting with the federation operatorThe administrative contact can appoint additional technical contacts. The technical contacts are responsible for implementation of components and metadata submission.+Organizácia,​ ktorá sa chce stať členom federáciepodá [[ https://www.safeid.sk/​doc/​safeID-Membership-Agreement-1.0.pdf | písomnú žiadosť ]] o členstvo potvrdenú osobou oprávnenou konať v mene organizácieŽiadost o členstvo zároveň slúži na registráciu administratívneho kontaktu ​– zodpovednej osoby, ktorá zastupuje organizáciu pri interakcii s operátorom federácieAdministratívny kontakt je zároveň technickým kontaktom a môže menovať ďalšie technické kontakty – zodpovedné osoby, ktoré zaisťujú implementáciu komponentov a zasielanie metadát
  • join.txt
  • Posledná úprava: 2019/04/03 12:25