Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

members [2019/07/23 09:59]
jsilaci@umb.sk vytvorené
members [2019/07/24 09:52] (aktuálne)
jsilaci@umb.sk
Riadok 3: Riadok 3:
  
 ^ Poskytovatelia identít (IdP) ^^ ^ Poskytovatelia identít (IdP) ^^
-| {{wiki:​logo-umb-small.jpg}} | [[https://​www.umb.sk|Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici]] \\ Identity provider pre zamestnancov UMB BB | 
 | {{wiki:​logo-uk-small.jpg}} | [[https://​uniba.sk/​|Univerzita Komenského v Bratislave]] \\ Identity provider pre zamestnancov UK BA | | {{wiki:​logo-uk-small.jpg}} | [[https://​uniba.sk/​|Univerzita Komenského v Bratislave]] \\ Identity provider pre zamestnancov UK BA |
 +| {{wiki:​logo-umb-small.jpg}} | [[https://​www.umb.sk|Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici]] \\ Identity provider pre zamestnancov UMB BB |
  
  • members.txt
  • Posledná úprava: 2019/07/24 09:52