Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
policy [2019/11/28 14:16]
mstanislav@umb.sk
policy [2020/01/30 12:04] (aktuálne)
mstanislav@umb.sk
Riadok 7: Riadok 7:
 === Technologické profily ==== === Technologické profily ====
  
-  * [[ https://​www.safeid.sk/​doc/​safeID-SAML-WebSSO-Technology-Profile-1.0.pdf | Technologický profil SAML Web Single Sign-On ]]+  * [[ https://​www.safeid.sk/​doc/​safeID-SAML-WebSSO-Technology-Profile-1.1.pdf | Technologický profil SAML Web Single Sign-On ]]
  
 Technologický profil safeID SAML WebSSO predstavuje infraštruktúru určenú pre autentifikáciu a autorizáciu (AAI) založenú na protokole SAML 2.0. Nasadenie SAML WebSSO vo federácii znamená, že používateľ môže prístupové údaje vydané jeho domovskou orgazáciou použiť pri prístupe k službám na webe, ktoré sa zapojili do federácie. Technologický profil safeID SAML WebSSO predstavuje infraštruktúru určenú pre autentifikáciu a autorizáciu (AAI) založenú na protokole SAML 2.0. Nasadenie SAML WebSSO vo federácii znamená, že používateľ môže prístupové údaje vydané jeho domovskou orgazáciou použiť pri prístupe k službám na webe, ktoré sa zapojili do federácie.
  • policy.1574950561.txt.gz
  • Posledná úprava: 2019/11/28 14:16