yum install vim wget unzip ntp

Kvôli správnej funkcionalite IdP je dôležité aby mal server nastavený presný čas. To zabezpečíme spustením služby ntpd.

systemctl enable ntpd
systemctl start ntpd

Po chvíli je možné vidieť zoznam serverov, s ktorými prebieha synchronizácia:

ntpq -p
  • install-idp-server.txt
  • Posledná úprava: 2020/10/12 13:24