Zoznam členov federácie

Poskytovatelia identít (IdP)
logo-uk-small.jpg Univerzita Komenského v Bratislave
Identity provider pre zamestnancov a študentov UK BA
logo-umb-small.jpg Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Identity provider pre zamestnancov študentov UMB BB
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Identity provider pre zamestnancov a študentov STU BA
  • members
  • Posledná úprava: 11. 03. 2021 12:06