Toto je staršia verzia dokumentu!


Zmyslom Slovenskej akademickej federácie identít safeID je sprostredkovať a zjednodušiť používanie zdieľaných služieb jej členmi v rámci celej federácie. Uvedené je možné dosiahnuť rozšírením pôsobnosti digitálnych identít vydávaných jednotlivými členmi federácie na celú federáciu.

SANET ako prevádzkovateľ federácie koordinuje dianie vo federacii a je vykonávateľom federačnej politiky . Zároveň se stará o beh federácie, vykonáva registrácie členov, poskytuje podporu, rieši bezpečnostné incidenty.

Členmi federácie sú organizácie, ktoré prešli procesom registrácie. V rámci federácie môžu členské organizácie poskytovať informácie o identite svojich použivateľov alebo môžu poskytovať služby a aplikácie. V závislosti na tom delíme roly, ktoré možu členovia federácie zastávať na:

  • poskytovateľov identít (Identity Provider, IdP) – zodpovedajú za autentifikáciu a správu údajov o identite používateľov,
  • poskytovateľov služieb (Service Provider, SP) – poskytujú používateľom federácie online služby a zdroje.

Členstvo v safeID

Do federácie safeID se môžu zapojiť organizácie, ktoré spĺňajú podmienky členstva v združení SANET. Organizácia, ktorá podmienky členstva v združení SANET nespĺňa, môže vo federácii zastávať výlučne rolu poskytovateľa služieb (Service Provider, SP). Riadiaci orgán federácie posúdi každú žiadosť o členstvo. Viac informacií o pripojení nájdete v sekcii Ako sa pripojiť .

  • start.1615888902
  • Posledná úprava: 16. 03. 2021 11:01