Úprava limitu pre Java heap

V konfiguračnom súbore servera Jetty je potrebné vykonať úpravu limitu pre veľkosť java heapu a rezervácie pamäte nahradením alebo doplnením nasledovných parametrov:

  • V prípade distribúcie Debian 10 v súbore: /etc/jetty9/start.d/idp.ini
# Percentage of the heap (0 to 50) that is reserved as a false ceiling
# to reduce the possibility of promotion failure for the G1 collector
-XX:G1ReservePercent=30
# Maximum amount of memory that Jetty may use, at least 1.5G is recommended
# for handling larger (> 25M) metadata files but you will need to test on
# your particular metadata configuration
#-Xmx1500m
-Xmx5g
  • install/idp/idp/java-heap
  • Posledná úprava: 15. 11. 2022 09:16